Privacy Statement


Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als uw coach/therapeut/trainer, een dossier aanleg. Uw dossier bevat uw persoonsgegevens die u zelf aan mij heeft verstrekt, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de voortgang in de begeleiding. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener of een instantie.


Ik zal uw privacy zoveel mogelijk waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:


Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:


Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiƫle administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het cliƫntendossier blijven zoals in de wet wordt vereist 15 jaar bewaard.